فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات- درباره نشریه
معرفی فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
«فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات» نشریه ای است که با هدف اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب و کمک به ایجاد ارتباط خلاق و پویای بین پدیدآورندگان، متخصصان اطلاعات و ارتباطات، ناشران، کتابخوانان و دیگر فعالان عرصۀ فرهنگ و نشر کشور، از سوی مؤسسه خانه کتاب به صورت فصلی منتشر می شود. این فصلنامه به نقد و بررسی کتاب های تازه منتشر شده در حوزه های علم اطلاعات و دانش شناسی، ارتباطات و روزنامه نگاری، منابع مرجع (نظیر دانشنامه ها، کتابشناسی ها و فهرست ها، فرهنگ ها و...)، و حوزه های بین رشته ای مرتبط با حوزۀ اطلاع رسانی و ارتباطات (مانند پژوهش، مدیریت دانش، سواد اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی، مالکیت فکری، اقتصاد دانش، اقتصاد نشر و رسانه، علم سنجی و وب‏ سنجی، هستی‌شناسی‌ها، سرقت علمی، بازیابی ماشینی اطلاعات، سایبرنتیک، آزادی دسترسی به اطلاعات، شبکه های اطلاعاتی و...) می پردازد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات:
http://icbr.faslnameh.org/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب